Leren door doen

Op pagina 152 van mijn boek ‘Geen leven zonder Biodiversiteit’, is de start vermeld van een pilot voor inventarisatie van de biodiversiteit door digitale beeldregistratie. Het uitgangspunt voor deze proef is, leren door te doen. Vooral het doen is belangrijk om zicht te krijgen op de actuele situatie. Het genereerd interesse en kennis en waardering.

De eerste stap was, de keuze van de fotocamera’s voor vijf Bioscouts. Rekening houdend met de eisen en een beperkt budget is de keuze gevallen op de Nikon COOLPIX S9900, een camera met 30 X optische zoommogelijkheid en macrostand. Een Smartphone heeft op dit moment nog te veel beperkingen betreffende zoom en macro.

Er zijn al veel foto’s gemaakt, waaronder mooie en verrassende opnamen. De eerste indruk is, dat wat betreft vogels er toch veel bijzondere vogels voorkomen in het gebied rond Bleiswijk. De vogels hebben het soms moeilijk in hun beperkte leef gebied. Ik heb op een van mijn foto-tours geconstateerd, dat Grutto-nesten door maaiwerkzaamheden verloren zijn gegaan. Ze konden ook niet uitwijken naar naast gelegen gebied, omdat die zijn allemaal bebouwd en bewoond. Het betreft een restant van een groot landelijk poldergebied. Ik ben benieuwd of de Grutto’s het daar volgend jaar nog een keer proberen.

Geoorde fuut is een zeldzame gast in deze omgeving. Foto: Peter Buchner
Geoorde fuut is een zeldzame gast in deze omgeving.
Foto: Peter Buchner
Er is inmiddels gemaaid, nesten weg, Grutto's weg. Foto: Peter Buchner
Er is inmiddels gemaaid, nesten weg, Grutto’s weg.
Foto: Nic van der Knaap
Drie jonge Bosuilen, een zat verscholen buiten beeld. Foto: Nic van der Knaap
Drie jonge Bosuilen, een zat verscholen buiten beeld.
Foto: Peter Buchner

Leave a Reply