Geen leven zonder biodiversiteit.

Dit is de titel van het boek dat Nic van der Knaap heeft geschreven. Het belang van biodiversiteit is groot en we moeten ons inspannen om dit zoveel mogelijk te behouden. Om deze reden is het noodzakelijk om er zo veel mogelijk over te weten. In het boek is een inventarisatiesysteem beschreven en daarvoor is in 2015 en 2016 een pilot uitgevoerd op een oppervlakte van ruim 5 x 5 km. De pilot was zeker niet compleet, maar het geeft een goede indruk van de omvang van de biodiversiteit. Kortom: het was geslaagd!

Het project is in 2017 afgesloten en wordt nu vervolgd door een inventarisatie op en rond de bedrijfsterreinen van Anthura BV. Begin 2019 is er gestart met de omstandigheden voor biodiversiteit te verbeteren. De resultaten worden door foto-inventarisatie nauwlettend gevolgd. De toename van de biodiversiteit is nu al zichtbaar. Nieuwsgierig naar het (nieuwe) project? Volg het op Anthura biodiversiteit.

biodiversiteit