Ook verantwoordelijk voor de Biodiversiteit in andere landen.

Monaco, Singapore en Hongkong zouden er gemakkelijk van af komen als ze alleen maar op hun eigen grondgebied verantwoordelijk zouden zijn voor biodiversiteit. Het zijn voorbeelden van landen met een hoge bevolkingsdichtheid en een hoge welvaart. Veel van wat nodig is voor die welvaart komt uit andere landen. Landbouwgrond is er niet meer en de natuur is bijna verdwenen. Ook Nederland behoort tot die landen, ondanks de landbouwgrond.

Er zijn ook landen met een lage bevolkingsdichtheid met relatief veel landbouwgrond en nog grote natuur gebieden. Ook in deze landen is veel biodiversiteit verdwenen, maar door de grote omvang er is nog veel over. We zouden er alles aan moeten doen om de biodiversiteit die nog over is te behouden. Het is niet rechtvaardig om alleen maar tegen die landen te zeggen zorg er goed voor. Het zijn veelal landen met een laag bruto binnenlands product (BBP). De bijdrage die de rijke ontwikkelde landen opbrengen voor behoud van biodiversiteit in ontwikkelingslanden is ver onder het niveau van wat nodig is. Alle beetjes helpen, maar wat verdwenen is komt nooit meer terug.

Leave a Reply