Biografie Nic van der Knaap

Nic van der KnaapN.G.H.M. (Nic) van der Knaap (1944) was van jongs af aan geïnteresseerd in alles wat leeft. Zo verzamelde hij een mini-Naturalis die geordend in dozen onder zijn bed stond en via de scouting bezocht hij natuurkenniskampen. Zijn minituintje motiveerde hem om in 1959 bij zijn vader Jan te gaan werken, die een groenteteeltbedrijf in Wateringen had. In 1973 nam hij het bedrijf over en startte met de teelt van snijanthuriums. Geleidelijk begon hij met het veredelen van anthuriums. Dat werd steeds professioneler en resulteerde in 1984 in de start van het bedrijf Anthura, waar hij tot 2004 DGA was.

Van der Knaap heeft diverse bestuursfuncties in vakgerelateerde organisaties bekleed, zoals de Bloemenveiling, Ciopora en Plantum. Daarnaast heeft hij binnen Plantum zitting genomen in diverse commissies, zoals de Hoofdcommissie Intellectueel Eigendom, Hoofdcommissie Biodiversiteit, Hoofdcommissie Exportbevordering en Handelsbelemmering en het Platform Uitgangsmateriaal. Namens Plantum was hij lid van het Sectorbestuur Bloemisterijgewassen van Naktuinbouw. Voor zijn inzet voor het algemeen belang heeft hij het Erelidmaatschap van Plantum gekregen en werd hij in 2014 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Nic van der Knaap is gehuwd met Jeannette van Paassen en heeft twee zonen, Iwan en Mark.

U kunt het boek hier bestellen:
Bol.com