Op zoek naar een afstudeeronderwerp?

Behoud va de biodiversiteit is de grootste uitdaging die de mensheid heeft. De Kennis van biodiversiteit en onderkennen van het belang daarvan is maar bij een beperkt aantal mensen aanwezig. Het krijgt daarom niet de aandacht die het vereist en daardoor onvoldoende bescherming.

De vraag is, hoe kunnen we mondiaal zoveel mogelijk mensen laten deelnemen in de zorgplicht voor biodiversiteit. Het plan DABB, zoals beschreven in het boek ′Geen leven zonder Biodiversiteit′, is een mogelijkheid. Door lokale inventarisatieactiviteit ontstaat kennis, waardering en vervolgens bescherming. Om dit plan goed uit te voeren is nader onderzoek nodig. Een dergelijk mondiaal plan heeft veel facetten waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerp.

Biologie, milieukunde, landbouw, antropologie, politicologie, informatica, economie, internationaal recht, intellectueel eigendom, communicatie wetenschappen, je kan er niet omheen. Het speelt allemaal een rol in de totstandkoming en uitvoering.

Het DABB systeem moet in een keer goed en consistent worden opgebouwd. Het moet in een keer slagen, een herkansing is niet mogelijk.

 

U kunt het boek hier bestellen:


biodiversiteit